giovedì 24 ottobre 2013

Bilinguismu creschet in provìntzia de Tàtari e Ogiastra.
"MIra a su  bilinguismu":chenàbura s'ùrtimu adòbiu.
leghe s'àrtìculu
leghe peri custu:
http://regioni.orizzontescuola.it/2013/10/21/entra-nella-fase-operativa-il-progetto-bilinguismu-creschet-nelle-scuole-sarde/

Nessun commento:

Posta un commento